Ubezpieczenia

Ubezpieczenie na życie

Każdy powinien zadać sobie podstawowe pytanie: „Czy w razie wypadku lub innego zdarzenia losowego poradzę sobie bez ubezpieczenia?” Wydaje się, że odpowiedź jest oczywista – dlatego nie warto pozornie oszczędzać nie kupując ubezpieczenia, aby później nie być niemile zaskoczonym.

Poza tym bardzo ważną kwestią, nad którą w większości przypadków nie zastanawiamy się na co dzień, to zabezpieczenie przyszłości dla mojej (naszej) rodziny. W przypadku, gdy mnie zabraknie, moja rodzina zostanie postawiona przed faktem. Czy poradzi sobie? Czy nie powinnam/nie powinienem pomyśleć o zabezpieczeniu ich w co najmniej minimalnym stopniu?

Ubezpieczenie Turystyczne

Wyjazd za granicę, na narty, zwiedzanie, nurkowanie itp.

Zapraszamy do kontaktu – dopasujemy ofertę abyś spokojnie mógł/mogła poświęcić ten czas bez dodatkowych zmartwień w razie nieprzewidzianych okoliczności/wypadku/awarii.

Ubezpieczenie OC

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierowcę samochodu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym osobom w wyniku kolizji lub wypadku, a z drugiej strony – gwarantuje zaspokojenie roszczeń osoby poszkodowanej.

Ubezpieczenie autocasco (AC)

Autocasco jest ubezpieczeniem komunikacyjnym dobrowolnym. Polisa autocasco ma na celu wypłatę odszkodowania w następujących przypadkach:

  • gdy sam ponosisz winę za uszkodzenie samochodu,
  • gdy sprawca uszkodzeń nie jest znany,
  • gdy uszkodzenia są skutkiem zderzenia ze zwierzętami,
  • skutki żywiołów (np. powodzi, wybuchu, pożaru),
  • kradzieży pojazdu.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie jest dobrowolne, zawierane na okres 12 miesięcy. Obejmuje wypadki powstałe na terenie RP oraz poza jej granicami. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj. kierowca i pasażerowie.