Kredyty dla firm

Kredyt obrotowy

Przeznaczony na bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą np. na zakup towarów, surowców, materiałów, zapłacenie bieżących płatności. Kredyt obrotowy jest zwykle krótkoterminowy. Przydatny w momencie potrzeby zachowania płynności finansowej.

Kredyt inwestycyjny

Przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego. Używany do modernizacji firmy przeznaczony na różnego rodzaju inwestycje zapewni prawidłowy rozwój firmy oraz poprawę konkurencyjności.

Pożyczki i inne

Możliwość uzyskania dla firmy szybkiej gotówki nawet do pełnej wartości zabezpieczenia. Zabezpieczeniem może być tutaj na przykład samochód. Nie wymagana jest zdolność kredytowa.