Emerytury

Emerytura

Świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na „starość” dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej.

III filar

Tzw. III filar systemu ubezpieczeń społecznych obejmuje pracownicze programy emerytalne (PPE), indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Mianem III filaru określa się także wszelkie inne dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę.

ERGO PRO

Eventus Duo

Eventus DUO to pierwszy w Polsce program, który łączy gwarancję świadczeń emerytalnych z inwestycją w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Eventus DUO skierowany jest do osób, którym zależy na:

 • zapewnieniu finansowego bezpieczeństwa na czas emerytury,
 • zapewnieniu sobie oraz bliskim finansowego bezpieczeństwa w przypadku inwalidztwa i niezdolności do pracy,
 • zapewnieniu bliskim ochrony w przypadku wcześniejszej śmierci.

 

Gwarancja – Inwestycja – Ochrona

W skład wypłacanego gwarantowanego świadczenia wchodzą:

 • zgromadzony kapitał z części gwarantowanej
 • udział w zysku z części gwarantowanej.

 

Eventus Duo zapewnia  szeroką ochronę w przypadku śmierci Ubezpieczonego  przed 65. r.ż.

Wypłata świadczeń realizowana jest:

 • natychmiast po zdarzeniu (do 150% sumy ubezpieczenia powiększonej o wartość funduszu)
 • na koniec umowy ubezpieczenia (100% sumy ubezpieczenia wraz z wypracowanym udziałem w zyskach)
 • możliwa jest również natychmiastowa wypłata świadczenia, które jest należne na koniec umowy ubezpieczenia.

 

Gwarancja kapitału + zysk z inwestycji + ubezpieczenie w jednym produkcie

Eventus od Mamy i Taty

Na start, na szkołę, na przyszłość.

To propozycja dla rodziców pragnących chcących zabezpieczyć finansowo przyszłość swoich dzieci. Pozwala wesprzeć je dokładnie wtedy kiedy chcesz .

Eventus dla Mamy i Taty pomaga Ci:

 • zgromadzenie środków finansowych, które zapewnią twoim dzieciom rozpoczęcie nauki na dobrej uczelni, założenie rodziny, czy na rozpoczęcie kariery zawodowej
 • uniknąć ryzyka inwestycyjnego
 • zapewnić dzieciom zabezpieczenie finansowe na wypadek własnej śmierci
 • samodzielnie dopasować czas trwania umowy ubezpieczenia do osobistych potrzeb i wieku dziecka.